Sunday, October 6, 2013


Negeri bertugas.
Negeri sesuap nasi.
Negeri permulaan.


No comments: